تجهیزات بخش ها

سایر تجهیزات

خدمات

دسته بندی شرکت ها

پایگاه مجازی کاریابی آزمایشگاهیان
  ParaMed.ir

  • افرادی که نام آنها در لیست کارجویان وجود دارد و اکنون می خواهند نام آنها از لیست پاک شود می توانند با تکمیل فرم زیر درخواست خود را برای ما ارسال کنند

حذف کارجویان
مشخصات فردی
help
اطلاعات تماس
help
help
help
help
علت درخواست
لطفا بیان کنید به چه دلیل می خواهید نام شما از پارامد حذف شود و آیا بخش کاریابی پارامد برای شما سودمند بوده است یا خیر
help
help
ممانعت از سابمیت ماشینی
help